Thông tin liên hệ
  •   Nhấn vào đây để đổi hình khác
  • Ghi chú: Nhấn vào hình dãy số để đổi mã bảo mật
  •  

 MRI Nguyen Tri Phuong

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: 468 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38381148/08 38381149

Fax : 08 38381150

Website: http://mringuyentriphuong.com.vn

Email: info@mringuyentriphuong.com.vn