Thông báo giờ làm

MRI Nguyen Tri Phuong - Để thuận tiện cho bệnh nhân có nhu cầu đăng ký chụp MRI ngày Chủ Nhật phù hợp với điều kiện công việc hoặc tránh phải xếp lịch chờ đợi, từ ngày 13 tháng 11 năm 2011 MRI Nguyễn Tri Phương bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân chụp MRI vào tất cả các sáng ngày Chủ Nhật trong tháng trừ trường hợp ngày Chủ Nhật trùng các ngày lễ được nghỉ khác như 1/5, 2/9, tết, ...

Trân trọng!